Sezonski pregled temperatura (°C)

Podaci ažurirani 6/18/2024 9:00 PM.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Maksimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 202422.732.9*36.2*---36.2*
Dec 2022 / Nov 202320.327.538.835.6*38.8*
Dec 2021 / Nov 202218.734.9*40.632.1*40.6*
Dec 2020 / Nov 202121.2*31.7*39.932.339.9*
Dec 2019 / Nov 202020.737.636.633.837.6
Dec 2018 / Nov 201918.029.936.934.336.9
Dec 2017 / Nov 201818.1*32.2*35.433.1*35.4*
Dec 2016 / Nov 201721.430.341.6*34.9*41.6*
Dec 2015 / Nov 201624.1*31.438.331.5*38.3*
Dec 2014 / Nov 201515.3*35.039.138.2*39.1*
Dec 2013 / Nov 201422.0*30.1*36.1*29.336.1*
Dec 2012 / Nov 201316.4*---38.6*29.3*38.6*
Maks24.1 37.6 41.6 38.2 41.6
 
Prosečne maksimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 202410.9 3.2 više od proseka za Zima ...20.4* 1.2 više od proseka za Proleće ...30.4* 0.3 više od proseka za Leto ...---17.0*2.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2022 / Nov 20238.9 1.2 više od proseka za Zima ...17.6 1.6 manje od proseka za Proleće ...29.8 0.3 manje od proseka za Leto ...21.9* 2.5 više od proseka za Jesen ...19.6*0.5 više od proseka za yearly ...
Dec 2021 / Nov 20227.0 0.7 manje od proseka za Zima ...20.8* 1.6 više od proseka za Proleće ...30.6 0.5 više od proseka za Leto ...19.6* 0.2 više od proseka za Jesen ...19.5*0.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 20219.4* 1.7 više od proseka za Zima ...17.2* 2 manje od proseka za Proleće ...30.5 0.4 više od proseka za Leto ...17.9 1.5 manje od proseka za Jesen ...19.5*0.3 više od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 202010.0 2.3 više od proseka za Zima ...20.2 0.9 više od proseka za Proleće ...29.3 0.8 manje od proseka za Leto ...19.3 0.1 manje od proseka za Jesen ...19.70.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 20196.0 1.7 manje od proseka za Zima ...19.1 0.1 manje od proseka za Proleće ...30.6 0.5 više od proseka za Leto ...22.6 3.2 više od proseka za Jesen ...19.60.5 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20187.6* 0.2 manje od proseka za Zima ...20.7* 1.5 više od proseka za Proleće ...29.2 0.9 manje od proseka za Leto ...19.3* 0.1 manje od proseka za Jesen ...19.3*0.1 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 20173.3 4.5 manje od proseka za Zima ...19.6 0.3 više od proseka za Proleće ...31.2* 1.1 više od proseka za Leto ...18.7* 0.7 manje od proseka za Jesen ...17.0*2.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 20169.1* 1.4 više od proseka za Zima ...19.0 0.2 manje od proseka za Proleće ...29.1 1 manje od proseka za Leto ...16.9* 2.5 manje od proseka za Jesen ...19.8*0.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 20156.2* 1.5 manje od proseka za Zima ...18.1 1.1 manje od proseka za Proleće ...30.9 0.8 više od proseka za Leto ...25.8* 6.4 više od proseka za Jesen ...20.7*1.5 više od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 20148.2* 0.5 više od proseka za Zima ...19.0* 0.2 manje od proseka za Proleće ...29.0* 1.1 manje od proseka za Leto ...16.9 2.5 manje od proseka za Jesen ...18.3*0.8 manje od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 20135.4* 2.4 manje od proseka za Zima ...---32.5* 2.4 više od proseka za Leto ...18.6* 0.8 manje od proseka za Jesen ...18.8*0.4 manje od proseka za yearly ...
prosek7.8 19.2 30.1 19.4 19.1
 
Prosečna temperatura
DatumZimaProlećeLetoJesenYear
Dec 2023 / Nov 20245.8 2.3 više od proseka za Zima ...14.5* 1.4 više od proseka za Proleće ...23.0* 0.3 manje od proseka za Leto ...---11.3*2.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2022 / Nov 20234.8 1.3 više od proseka za Zima ...12.1 1 manje od proseka za Proleće ...23.2 0.1 manje od proseka za Leto ...15.4* 1.7 više od proseka za Jesen ...13.9*0.5 više od proseka za yearly ...
Dec 2021 / Nov 20223.2 0.3 manje od proseka za Zima ...14.1* 0.9 više od proseka za Proleće ...23.8 0.5 više od proseka za Leto ...13.6* 0.1 manje od proseka za Jesen ...13.7*0.3 više od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 20214.9* 1.4 više od proseka za Zima ...11.1* 2.1 manje od proseka za Proleće ...23.6 0.3 više od proseka za Leto ...12.4 1.3 manje od proseka za Jesen ...13.6*0.2 više od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 20204.6 1.1 više od proseka za Zima ...13.3 0.2 više od proseka za Proleće ...22.9 0.4 manje od proseka za Leto ...13.6 0.1 manje od proseka za Jesen ...13.60.2 više od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 20192.5 1 manje od proseka za Zima ...13.3 0.2 više od proseka za Proleće ...23.9 0.6 više od proseka za Leto ...16.1 2.4 više od proseka za Jesen ...14.00.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20183.7* 0.2 više od proseka za Zima ...14.8* 1.7 više od proseka za Proleće ...22.8 0.5 manje od proseka za Leto ...13.7*  13.8*0.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017-0.8 4.2 manje od proseka za Zima ...13.4 0.2 više od proseka za Proleće ...24.2* 0.9 više od proseka za Leto ...13.5* 0.2 manje od proseka za Jesen ...11.5*2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 20164.6* 1.1 više od proseka za Zima ...13.0 0.1 manje od proseka za Proleće ...22.5 0.9 manje od proseka za Leto ...11.6* 2.1 manje od proseka za Jesen ...14.0*0.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 20152.5* 0.9 manje od proseka za Zima ...12.3 0.8 manje od proseka za Proleće ...23.7 0.4 više od proseka za Leto ...19.7* 6 više od proseka za Jesen ...14.9*1.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 20143.6* 0.1 više od proseka za Zima ...12.8* 0.4 manje od proseka za Proleće ...22.2* 1.2 manje od proseka za Leto ...12.4 1.3 manje od proseka za Jesen ...12.8*0.7 manje od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 20131.9* 1.6 manje od proseka za Zima ...---24.5* 1.2 više od proseka za Leto ...12.8* 0.9 manje od proseka za Jesen ...13.0*0.5 manje od proseka za yearly ...
prosek3.5 13.2 23.3 13.7 13.4
 
Prosečne minimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 20241.5 1.6 više od proseka za Zima ...8.9* 1.8 više od proseka za Proleće ...16.4* 0.2 manje od proseka za Leto ...---6.2*1.9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2022 / Nov 20231.4 1.6 više od proseka za Zima ...7.0 0.1 manje od proseka za Proleće ...17.1 0.5 više od proseka za Leto ...9.9* 1.1 više od proseka za Jesen ...8.9*0.8 više od proseka za yearly ...
Dec 2021 / Nov 2022-0.3 0.2 manje od proseka za Zima ...6.8* 0.2 manje od proseka za Proleće ...17.1 0.5 više od proseka za Leto ...8.8* 0.1 manje od proseka za Jesen ...8.2*0.1 više od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 20211.4* 1.5 više od proseka za Zima ...5.3* 1.8 manje od proseka za Proleće ...16.6  7.5 1.4 manje od proseka za Jesen ...8.2*0.1 više od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 20200.9 1 više od proseka za Zima ...6.2 0.8 manje od proseka za Proleće ...16.6 0.1 manje od proseka za Leto ...8.8 0.1 manje od proseka za Jesen ...8.1 
Dec 2018 / Nov 2019-0.7 0.6 manje od proseka za Zima ...7.3 0.2 više od proseka za Proleće ...16.1 0.5 manje od proseka za Leto ...10.4 1.6 više od proseka za Jesen ...8.30.2 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20180.7* 0.8 više od proseka za Zima ...9.0* 1.9 više od proseka za Proleće ...17.1 0.5 više od proseka za Leto ...8.6* 0.3 manje od proseka za Jesen ...8.9*0.8 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017-4.6 4.5 manje od proseka za Zima ...6.7 0.3 manje od proseka za Proleće ...16.4* 0.2 manje od proseka za Leto ...9.0* 0.2 više od proseka za Jesen ...6.0*2.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 20160.1* 0.2 više od proseka za Zima ...6.3 0.8 manje od proseka za Proleće ...15.8 0.8 manje od proseka za Leto ...7.0* 1.9 manje od proseka za Jesen ...8.2*0.1 više od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 2015-0.6* 0.5 manje od proseka za Zima ...6.7 0.4 manje od proseka za Proleće ...16.3 0.3 manje od proseka za Leto ...14.4* 5.5 više od proseka za Jesen ...9.2*1.1 više od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 2014-0.3* 0.2 manje od proseka za Zima ...7.5* 0.4 više od proseka za Proleće ...16.7* 0.1 više od proseka za Leto ...8.7 0.2 manje od proseka za Jesen ...8.2*0.1 više od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 2013-1.4* 1.3 manje od proseka za Zima ...---17.5* 0.9 više od proseka za Leto ...8.1* 0.8 manje od proseka za Jesen ...8.1* 
prosek-0.1 7.1 16.6 8.9 8.1
 
Minimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 2024-10.7-0.311.3----10.7
Dec 2022 / Nov 2023-8.7-3.611.0-0.8-8.7
Dec 2021 / Nov 2022-14.7-7.39.8-0.3-14.7
Dec 2020 / Nov 2021-9.5-5.37.0-2.7-9.5
Dec 2019 / Nov 2020-6.9-0.27.5-3.8-6.9
Dec 2018 / Nov 2019-13.4-1.23.40.7-13.4
Dec 2017 / Nov 2018-9.3-9.79.5-6.7-9.7
Dec 2016 / Nov 2017-30.0-29.51.8-2.3-30.0
Dec 2015 / Nov 2016-14.7-20.8-6.1-3.6-20.8
Dec 2014 / Nov 2015-12.4-3.39.26.1-12.4
Dec 2013 / Nov 2014-9.1-0.48.9-2.4-9.1
Dec 2012 / Nov 2013-9.5---11.9-3.2-9.5
Min-30.0 -29.5 -6.1 -6.7 -30.0
 
Šema boja
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.040.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.