Sezonski pregled temperatura (°C)

Podaci ažurirani 10/17/2019 5:11 PM.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Maksimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 201918.029.936.934.3*36.9*
Dec 2017 / Nov 201818.1*32.2*35.433.1*35.4*
Dec 2016 / Nov 201721.430.341.6*34.9*41.6*
Dec 2015 / Nov 201624.1*31.438.331.5*38.3*
Dec 2014 / Nov 201515.3*35.039.138.2*39.1*
Dec 2013 / Nov 201422.0*30.1*36.1*29.336.1*
Dec 2012 / Nov 201316.4*---38.6*29.3*38.6*
Maks24.1 35.0 41.6 38.2 41.6
 
Prosečne maksimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 20196.0 0.4 manje od proseka za Zima ...19.1 0.1 manje od proseka za Proleće ...30.6 0.4 više od proseka za Leto ...25.6* 6.4 više od proseka za Jesen ...19.7*0.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20187.6* 1.2 više od proseka za Zima ...20.7* 1.4 više od proseka za Proleće ...29.2 0.9 manje od proseka za Leto ...19.3* 0.1 više od proseka za Jesen ...19.3*0.2 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 20173.3 3.1 manje od proseka za Zima ...19.6 0.3 više od proseka za Proleće ...31.2* 1.1 više od proseka za Leto ...18.7* 0.5 manje od proseka za Jesen ...17.0*2.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 20169.1* 2.7 više od proseka za Zima ...19.0 0.2 manje od proseka za Proleće ...29.1 1 manje od proseka za Leto ...16.9* 2.3 manje od proseka za Jesen ...19.8*0.7 više od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 20156.2* 0.1 manje od proseka za Zima ...18.1 1.2 manje od proseka za Proleće ...30.9 0.8 više od proseka za Leto ...25.8* 6.6 više od proseka za Jesen ...20.7*1.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 20148.2* 1.8 više od proseka za Zima ...19.0* 0.3 manje od proseka za Proleće ...29.0* 1.1 manje od proseka za Leto ...16.9 2.3 manje od proseka za Jesen ...18.3*0.8 manje od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 20135.4* 1 manje od proseka za Zima ...---32.5* 2.4 više od proseka za Leto ...18.6* 0.6 manje od proseka za Jesen ...18.8*0.3 manje od proseka za yearly ...
prosek6.4 19.2 30.1 19.2 19.1
 
Prosečna temperatura
DatumZimaProlećeLetoJesenYear
Dec 2018 / Nov 20192.5 0.1 više od proseka za Zima ...13.3  23.9 0.6 više od proseka za Leto ...18.5* 4.8 više od proseka za Jesen ...14.1*0.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20183.7* 1.3 više od proseka za Zima ...14.8* 1.6 više od proseka za Proleće ...22.8 0.5 manje od proseka za Leto ...13.7*  13.8*0.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017-0.8 3.2 manje od proseka za Zima ...13.4 0.1 više od proseka za Proleće ...24.2* 0.9 više od proseka za Leto ...13.5* 0.2 manje od proseka za Jesen ...11.5*2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 20164.6* 2.2 više od proseka za Zima ...13.0 0.3 manje od proseka za Proleće ...22.5 0.8 manje od proseka za Leto ...11.6* 2.1 manje od proseka za Jesen ...14.0*0.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 20152.5* 0.1 više od proseka za Zima ...12.3 0.9 manje od proseka za Proleće ...23.7 0.4 više od proseka za Leto ...19.7* 6 više od proseka za Jesen ...14.9*1.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 20143.6* 1.2 više od proseka za Zima ...12.8* 0.5 manje od proseka za Proleće ...22.2* 1.1 manje od proseka za Leto ...12.4 1.3 manje od proseka za Jesen ...12.8*0.7 manje od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 20131.9* 0.6 manje od proseka za Zima ...---24.5* 1.2 više od proseka za Leto ...12.8* 0.9 manje od proseka za Jesen ...13.0*0.5 manje od proseka za yearly ...
prosek2.4 13.3 23.3 13.7 13.4
 
Prosečne minimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 2019-0.7 0.4 više od proseka za Zima ...7.3  16.1 0.3 manje od proseka za Leto ...12.2* 3.2 više od proseka za Jesen ...8.3*0.2 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20180.7* 1.7 više od proseka za Zima ...9.0* 1.7 više od proseka za Proleće ...17.1 0.7 više od proseka za Leto ...8.6* 0.4 manje od proseka za Jesen ...8.9*0.8 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017-4.6 3.5 manje od proseka za Zima ...6.7 0.5 manje od proseka za Proleće ...16.4*  9.0* 0.1 više od proseka za Jesen ...6.0*2.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 20160.1* 1.2 više od proseka za Zima ...6.3 1 manje od proseka za Proleće ...15.8 0.7 manje od proseka za Leto ...7.0* 2 manje od proseka za Jesen ...8.2*0.1 više od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 2015-0.6* 0.5 više od proseka za Zima ...6.7 0.5 manje od proseka za Proleće ...16.3 0.2 manje od proseka za Leto ...14.4* 5.4 više od proseka za Jesen ...9.2*1.1 više od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 2014-0.3* 0.8 više od proseka za Zima ...7.5* 0.3 više od proseka za Proleće ...16.7* 0.3 više od proseka za Leto ...8.7 0.3 manje od proseka za Jesen ...8.2*0.1 više od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 2013-1.4* 0.3 manje od proseka za Zima ...---17.5* 1.1 više od proseka za Leto ...8.1* 0.9 manje od proseka za Jesen ...8.1* 
prosek-1.1 7.2 16.4 9.0 8.1
 
Minimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 2019-13.4-1.23.43.4-13.4
Dec 2017 / Nov 2018-9.3-9.79.5-6.7-9.7
Dec 2016 / Nov 2017-30.0-29.51.8-2.3-30.0
Dec 2015 / Nov 2016-14.7-20.8-6.1-3.6-20.8
Dec 2014 / Nov 2015-12.4-3.39.26.1-12.4
Dec 2013 / Nov 2014-9.1-0.48.9-2.4-9.1
Dec 2012 / Nov 2013-9.5---11.9-3.2-9.5
Min-30.0 -29.5 -6.1 -6.7 -30.0
 
Šema boja
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.040.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.